Goran Bojčevski Trio
August 30, 2018
Festival Izrekanja, Celje, Slovenia