Goran Bojčevski Trio – Kalajđisko oro – mac. trad. arr. G. Bojčevski