Goran Bojčevski & Vlatko Stefanovski: Dva virtuoza, Makedonsko devojče Gallus Hall, Ljubljana